ຫນ້ານີ້ແມ່ນອຸທິດໃຫ້ກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສູນກາງການຂຽນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຫຼືບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້າ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານປະກອບມີຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊຸດຂໍ້ມູນ, ເວັບໄຊທ໌ຫຼື URL ທີ່ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະຫົວຂໍ້ຂອງມັນ.