ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງພິມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍກົງໂດຍ IWCA, ພວກມັນທັງສອງແມ່ນຊັບພະຍາກອນແລະໂອກາດທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງທ່ານ.
ກວດເບິ່ງແຕ່ລະສິ່ງພິມສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍື່ນສະເຫນີ.
____________________

ວາລະສານທີ່ທົບທວນຄືນ

International

ເຈົ້າມີສິ່ງພິມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການສະແດງຢູ່ໃນໜ້ານີ້ບໍ? ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້.