IWCA yra ne pelno organizacija, finansiškai remiama narystėmis ir renginiais. Aukos visada priimamos ir naudojamos narių (ypač studentų) tyrimams ir kelionėms paremti. Aukoti kreditine kortele galima mūsų narystės portalas. Aukos čekiu gali būti siunčiamos IWCA iždininkei Elizabeth Kleinfeld adresu ekleinfe@msudenver.edu. Aukos yra neapmokestinamos, o kvitai bus pateikti.

Taip pat galite paremti mūsų organizaciją ir misiją remiant IWCA renginį.