Lai gan šīs publikācijas IWCA tieši neatbalsta, tās ir gan lieliski resursi, gan iespējas publicēt jūsu darbu.
Pārbaudiet katru publikāciju, lai iegūtu informāciju par iesniegumiem.
____________________

Recenzēti žurnāli

starptautiski

Vai jums ir publikācija, kuru vēlaties iekļaut šajā lapā? Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu.