IWCA ar prieku piedāvā ceļojuma stipendijas, lai palīdzētu IWCA locekļiem apmeklēt ikgadējo konferenci.

Lai pieteiktos, jums ir jābūt IWCA loceklim ar labu reputāciju un, izmantojot IWCA dalības portāls:

  • Rakstisks paziņojums ar 250 vārdiem, kurā aprakstīts, kā stipendijas saņemšana varētu nākt par labu jums, jūsu rakstīšanas centram, reģionam un / vai laukam. Ja jums ir pieņemts kāds priekšlikums, noteikti miniet to.
  • Jūsu budžeta izdevumi: reģistrācija, izmitināšana, ceļošana (ja braucat, 54 USD par jūdzi), dienas nauda kopā, materiāli (plakāts, izdales materiāli utt.).
  • Jebkurš pašreizējais finansējums, kas jums var būt no cita granta, iestādes vai avota. Neiekļaujiet personīgo naudu.
  • Atlikušās budžeta vajadzības pēc citiem finansēšanas avotiem.

Ceļojumu grantu pieteikumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • Rakstiskais paziņojums sniedz skaidru un detalizētu pamatojumu tam, kā persona gūs labumu.
  • Budžets ir skaidrs un parāda būtisku vajadzību.

Priekšroka tiks dota šādam:

  • Pretendents ir no nepietiekami pārstāvētās grupas un / vai
  • Pretendents šajā jomā ir jauns vai apmeklē pirmo reizi