Starptautiskā rakstīšanas centru asociācija ir brīvprātīga bezpeļņas organizācija, kuru vada ievēlētie Valde. Organizācijas darbu dala IWCA locekļi, kas darbojas IWCA valde un IWCA pastāvīgās komitejas un darbojas kā IWCA pasākumu krēsli un žurnālu redaktori. Organizācija seko IWCA konstitūcija un nolikums. IWCA šobrīd ir daudz saistītās organizācijas apkārt pasaulei.

Organizācijas locekļiem gadu gaitā ir izteiktas vērtības IWCA paziņojumi par nostāju.

Locekļi tiek uzaicināti uz iesaistīties IWCA skrienot uz vēlēšanas, kalpo komitejām, pasākumu rīkošanaun rakstīšana nostājas paziņojumi.