Lai iegūtu informāciju par kļūšanu par IWCA sponsoru, reklamēšanu mūsu programmā vai izstāžu galda nomu, sazinieties ar Laura Benton, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.