Здружението на меѓународни центри за пишување, а Национален совет на наставници по англиски јазик филијала основана во 1983 година, поттикнува развој на директори на центри за пишување, тутори и персонал преку спонзорирање состаноци, публикации и други професионални активности; преку поттикнување на стипендија поврзана со полиња поврзани со центарот за пишување; и со обезбедување на меѓународен форум за загриженост во центарот за пишување.