Наградата за извонредна книга на IWCA се доделува секоја година. Членовите на заедницата на центарот за пишување се поканети да номинираат книги или главни дела кои вклучуваат теорија, практика, истражување и историја на центарот за пишување за наградата за извонредна книга на IWCA.

Номинираната книга или главното дело мора да бидат објавени во текот на претходната календарска година (2021). Подобни за наградата се и едноавторските и заедничките авторски дела, од научници во која било фаза од нивната академска кариера, објавени во печатена или дигитална форма. Само-номинациите не се прифаќаат, а секој предлагач може да поднесе само една номинација. 

Книгата или главната работа треба

  • Дајте значаен придонес за стипендирање или истражување на центрите за пишување.
  • Обратете се на едно или повеќе прашања од долгорочен интерес за администраторите, центри за пишување, теоретичари и практичари
  • Дискутирајте за теории, практики, политики или искуства кои придонесуваат за побогато разбирање на работата на центарот за пишување.
  • Покажете чувствителност кон поставените контексти во кои постојат и работат центри за пишување.
  • Илустрирајте ги квалитетите на привлечно и значајно пишување.
  • Служат како силен претставник на стипендија и истражување на центри за пишување.