За прашања во врска со грантови и награди, контактирајте со Рејчел Азима (Претседавач со грантови и награди)

За прашања во врска со членства и пари, контакт Холи Рајан (Благајник на IWCA).

на сите други прашања, допрете до Шери Вин Пердју (Претседател на IWCA)