За прашања во врска со грантови и награди, контакт Катрина Белl (Претседавач со грантови и награди)

За прашања во врска со членства и пари, контакт Холи Рајан (Благајник на IWCA).

За други општи пребарувања за организација

За прашања во врска со , огласи за работа или контакт на социјалните мрежи Брајан Хотсон (Голем претставник; Веб-администратор и контакт на социјалните медиуми)

За сите други прашања, контактирајте со Шери Вин Пердју (Претседател на IWCA)