За информации за тоа да станете спонзор на IWCA, да рекламирате во нашата програма или да изнајмите изложбена маса, контактирајте ја Лора Бентон, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.