TPR е целосно онлајн, отворен пристап, мултимодален и повеќејазичен веб-текст за промовирање на стипендија од страна на дипломирани, додипломски и средношколци и нивни соработници.

 

 

Уредник: Ники Касвел
Контакт за TPR: уредник@thepeerreview-iwca.org
TPR на интернет: thepeerreview-iwca.org

Преглед на врсници е публикација спонзорирана од IWCA.