Центар за пишување весник (WCJ) е примарно истражувачко списание на заедницата за центри за пишување скоро 40 години. Списанието се објавува двапати годишно.

Порака од сегашните уредници, Пем Бромли, Кара Нортвеј, Елиана Шонберг и уредникот за преглед на книгата Стив Прајс:

Ние сме посветени на објавување силни емпириски истражувања и теоретски стипендии релевантни за центрите за пишување. Покрај тоа, ние бараме да изградиме посилна истражувачка заедница за центри за пишување. За таа цел, ние сме посветени на три клучни практики. Ние ќе:

  • Обезбедете значајни повратни информации за сите ракописи, вклучително и за оние што ќе избереме да ги отфрлиме.
  • Да се ​​направиме достапни и достапни на регионални и меѓународни конференции во центарот за пишување.
  • Координирајте настани за професионален развој поврзани со Центарот за пишување Journalурнал и нашата истражувачка заедница.

За повеќе информации во врска со списанието, вклучително и како да доставите статија или преглед за разгледување, посетете ја WCJвеб-страница: http://www.writingcenterjournal.org/.

Дополнителни информации за WCJ

  • WCJ е достапен целиот текст од JSTOR од 1980 година (1.1) преку најновиот број.