Здружението на меѓународни центри за пишување е целосно доброволна, непрофитна организација предводена од избрани Извршен одбор. Работата на организацијата ја споделуваат членовите на IWCA кои служат на Одбор на IWCA и постојани комитети на IWCA и служат како IWCA столици за настани и уредници на списанија. Организацијата го следи Устав и подзаконски акт на IWCA. IWCA во моментов има бројни придружни организации околу светот.

Членовите на организацијата низ годините имаат артикулирани вредности во Изјави за позицијата на IWCA.

Членовите се поканети да вклучете се во IWCA со трчање за изборите, служејќи на комитети, хостинг настани, и пенкало изјави за позиција.