Асуултын талаар тэтгэлэг, шагнал, Рэйчелтэй холбогдоно уу Азима (Тэтгэлэг ба шагналын дарга)

Асуултын талаар гишүүнчлэл ба мөнгө, холбоо барих Холли Райан (IWCA нярав).

Учир нь бусад бүх асуултууд, хүрэх Шерри Винн Перду (IWCA-ийн Ерөнхийлөгч)