Асуултын талаар тэтгэлэг, шагнал, холбоо барих Катрина Белl (Тэтгэлэг ба шагналын дарга)

Асуултын талаар гишүүнчлэл ба мөнгө, холбоо барих Холли Райан (IWCA нярав).

Бусад зүйлд ерөнхий асуултууд ий тухай байгууллага

Асуултын талаар вэб сайт, ажлын зар, эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр харилцах Брайан Хотсон (Том төлөөлөгч; Вэбмастер болон нийгмийн сүлжээний холбоо барих)

Бусад бүх асуултыг дараах хаягаар авна уу Шерри Винн Перду (IWCA-ийн Ерөнхийлөгч)