Writing Center Journal нь IWCA-аас ивээн тэтгэдэг хэвлэл юм.

WCJ жилд хоёр удаа хэвлэгддэг.

Сэтгүүлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тухайлбал нийтлэл, тоймыг хэрхэн хэлэлцүүлэхээр оруулах талаар авахыг хүсвэл зочилно уу WCJ вэб хуудас: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

Peer Review нь IWCA-аас ивээн тэтгэдэг хэвлэл юм. 

TPR нь төгсөгч, бакалавр, ахлах сургуулийн эмч нар болон тэдний хамтран ажиллагсдад тэтгэлэг олгоход зориулсан онлайн, нээлттэй, олон төрлийн, олон хэлтэй вэб текст юм.

 

Сэтгүүлийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг, үүнд өгүүлэл, шүүмжийг хэрхэн хянуулахаар оруулах талаар авна уу TPRвэбсайт: thepeerreview-iwca.org or энд дарна уу.