Энэ хуудас нь бичгийн төвийн мэдээллийг хуваалцахад зориулагдсан болно. Хэрэв та биднийг өгөгдлийн багц эсвэл репозитортой холбохыг хүсвэл хуудасны доод талд байгаа маягтыг бөглөнө үү. Таны зурваст өгөгдлийн багцын тодорхойлолт, хандах боломжтой вэб сайт эсвэл URL, гарчиг орсон эсэхийг шалгаарай.