IWCA нь бичгийн төвийн эрдэмтэн, тэтгэлэгийг ивээн тэтгэхэд зориулагдсан болно.

IWCA-ийн гишүүд дараахь тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. IWCA судалгааны тэтгэлэг, IWCA диссертацийн тэтгэлэг, Бен Рафот Төгссөн судалгааны тэтгэлэгБолон Аялал жуулчлалын тэтгэлэг.

IWCA нь дараахь шагналуудыг жил бүр олгодог. Шилдэг нийтлэлийн шагнал, Шилдэг номын шагнал, болон Ирээдүйн удирдагчдын шагнал.

The Муриэл Харрисын шилдэг үйлчилгээний шагнал тэгш жилүүдэд өгдөг.