2018 оны зуны буцалтгүй тусламжийн эздийг зарлахад таатай байна.

The Бен Рафот Төгссөн судалгааны тэтгэлэг Брюс Кованен руу “Бичих төвийн хичээл дэх бие махбодийн үйл ажиллагааны интерактив зохион байгуулалт” -аар явлаа.

The IWCA судалгааны тэтгэлэг Genie Giaimo, Christine Modey, Candace Хастингс, Жозеф Читл нарт “Баримт бичгийн агуулах бий болгох: Бичих төвүүдийн ажлын талаар бидэнд юу хэлж болох тухай хуралдааны тэмдэглэл, оролтын маягт болон бусад баримт бичгүүдийг бий болгох" сэдвээр очжээ.