Олон улсын зохиолчдын төвүүдийн холбоо нь сонгогдсон хүмүүсээр удирдуулсан бүх сайн дурын, ашгийн бус байгууллага юм Гүйцэтгэх зөвлөл. Байгууллагын ажлыг IWCA-ийн гишүүд дээр хуваалцаж байна IWCA зөвлөл болон IWCA-ийн байнгын хороод, IWCA-ийн үүргийг гүйцэтгэдэг үйл явдлын сандал болон сэтгүүлийн редакторууд. Байгууллага нь IWCA-ийн Үндсэн хууль ба дүрэм. IWCA одоогоор олон тооны харьяа байгууллагууд дэлхий даяар.

Байгууллагын гишүүд олон жилийн туршид үнэт зүйлсээ илэрхийлж ирсэн IWCA-ийн албан тушаалын мэдүүлэг.

Гишүүдийг урьж байна IWCA-тэй холбогдох төлөө гүйж сонгууль, үйлчлэх хороод, арга хэмжээ зохион байгуулах, мөн penning албан тушаалын мэдэгдэл.