Дүрэм

Холбооны дүрмийг энд дарж үзэх боломжтой Олон улсын бичгийн төвүүдийн холбооны дүрмүүд.

IWCA Үндсэн хууль

Холбооны Үндсэн хуулийг дарж үзэх боломжтой Олон улсын бичгийн төвүүдийн холбооны үндсэн хууль, 2022 онд гишүүдийн санал хураалтаар шинэчлэгдсэн.