Selamat datang ke Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa!

Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa, a Majlis Kebangsaan Guru Bahasa Inggeris sekutu, ditubuhkan pada tahun 1983. IWCA mendorong pengembangan pengarah, tutor, dan kakitangan pusat penulisan dengan menaja acara, penerbitan, dan aktiviti profesional lain; dengan mendorong biasiswa yang berkaitan dengan bidang penulisan pusat berkaitan; dan dengan menyediakan forum antarabangsa untuk menulis pusat kebimbangan.

Sekiranya anda bekerja di pusat penulisan atau belajar pusat penulisan, kami berharap anda akan menyertai IWCA. KEAHLIAN harga berpatutan. Ahli layak memohon untuk kami geran, sertai pencocokan mentor kami, buat pencalonan untuk kami anugerah, mendaftar untuk acara kami, berkhidmat di papan IWCA, dan hantar ke IWCA papan pekerjaan.

IWCA dipimpin oleh Lembaga IWCA dan mempunyai tujuh belas kumpulan gabungan. Sekiranya anda baru menggunakan biasiswa dan bekerja di pusat penulisan, sila lawati kami sumber .