[Dipetik dari artikel penuh oleh Nicolette Hylan-King]

Pada akhir Disember, Jon Olson akan mengakhiri kerjayanya selama 23 tahun sebagai juara tunjuk ajar rakan sebaya secara bertulis di Penn State. Sebagai profesor penulisan bersekutu di Jabatan Bahasa Inggeris dan sarjana di tempat tinggal untuk penulisan dan komunikasi di Penn State Learning, Olson telah membimbing generasi pembimbing rakan sebaya dalam menulis dan membentuk teori dan praktik yang memandu pusat penulisan Penn State.

Sumbangan Olson dalam bidang pentadbiran program penulisan dan bimbingan rakan sebaya dalam bidang penulisan telah diakui dengan beberapa janji dan penghargaan yang berprestij. Beliau berkhidmat sebagai presiden Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa dari tahun 2003-05. Dia menerima Anugerah Ron Maxwell NCPTW untuk Kepemimpinan Cemerlang dalam Mempromosikan Amalan Pembelajaran Kolaboratif Pembimbing Rakan Sebaya dalam Penulisan (2008) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Muriel Harris Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa (2020).