Anugerah Artikel Cemerlang IWCA diberikan setiap tahun dan mengiktiraf kerja penting dalam bidang pengajian pusat penulisan. Ahli komuniti Pusat Penulisan dijemput untuk mencalonkan artikel atau bab buku untuk Anugerah Artikel Cemerlang IWCA.

Artikel atau bab yang dicalonkan mestilah telah diterbitkan pada tahun kalendar sebelumnya (2022). Sila ambil perhatian: pengecualian tahun ini ialah artikel daripada Jurnal Pusat Penulisan, Jld. 39, no. 1 dan 2, juga layak. Kedua-dua karya pengarang tunggal dan pengarang bersama, oleh sarjana di mana-mana peringkat kerjaya akademik mereka, yang diterbitkan dalam bentuk cetak atau digital, layak menerima anugerah. Pencalonan sendiri tidak diterima, dan setiap penama boleh mengemukakan satu pencalonan sahaja; jurnal boleh memilih hanya satu penerbitan daripada jurnal mereka sendiri untuk pencalonan setiap kitaran anugerah.

Semua pencalonan hendaklah dikemukakan melalui borang Google ini. Pencalonan termasuk surat atau pernyataan tidak lebih daripada 400 perkataan yang menggariskan cara kerja yang dicalonkan memenuhi kriteria anugerah di bawah. Semua artikel dan bab akan dinilai menggunakan kriteria yang sama. Artikel tersebut hendaklah

  • Memberi sumbangan besar kepada kesarjanaan dan penyelidikan mengenai pusat penulisan.
  • Menangani satu atau lebih masalah minat jangka panjang kepada pentadbir, ahli teori, dan pengamal pusat penulisan.
  • Bincangkan teori, amalan, dasar atau pengalaman yang menyumbang kepada pemahaman yang lebih kaya tentang kerja pusat penulisan.
  • Tunjukkan kepekaan terhadap konteks yang terdapat di mana pusat penulisan wujud dan beroperasi.
  • Menggambarkan kualiti penulisan yang menarik dan bermakna.
  • Berkhidmat sebagai wakil kuat biasiswa dan penyelidikan di pusat penulisan.

Pencalonan akan dibuat pada 25 Mei 2023. Pemenang akan diumumkan pada Persidangan IWCA 2023 di Baltimore. Soalan tentang proses anugerah atau pencalonan (dan pencalonan daripada mereka yang tidak dapat mengakses borang Google) hendaklah dihantar kepada Pengerusi Anugerah IWCA, Rachel Azima (razima2@unl.edu) dan Chessie Alberti (chessiealberti@gmail.com). Untuk senarai penerima yang lalu, lihat Pemenang Anugerah Artikel Cemerlang, 1985-sekarang.