Anugerah Buku Cemerlang IWCA diberikan setiap tahun. Ahli komuniti pusat penulisan dijemput untuk mencalonkan buku atau karya utama yang melibatkan teori, amalan, penyelidikan dan sejarah pusat penulisan untuk Anugerah Buku Cemerlang IWCA.

Buku atau karya utama yang dicalonkan mestilah telah diterbitkan pada tahun kalendar sebelumnya (2021). Kedua-dua karya pengarang tunggal dan pengarang kolaboratif, oleh sarjana di mana-mana peringkat kerjaya akademik mereka, yang diterbitkan dalam bentuk cetakan atau digital, layak menerima anugerah. Pencalonan sendiri tidak diterima, dan setiap pencalonan boleh mengemukakan satu pencalonan sahaja. 

Buku atau kerja utama harus

  • Memberi sumbangan besar kepada biasiswa atau penyelidikan mengenai pusat penulisan.
  • Menangani satu atau lebih masalah minat jangka panjang kepada pentadbir, ahli teori, dan pengamal pusat penulisan.
  • Bincangkan teori, amalan, dasar atau pengalaman yang menyumbang kepada pemahaman yang lebih kaya tentang kerja pusat penulisan.
  • Tunjukkan kepekaan terhadap konteks yang terdapat di mana pusat penulisan wujud dan beroperasi.
  • Menggambarkan kualiti penulisan yang menarik dan bermakna.
  • Berkhidmat sebagai wakil kuat biasiswa dan penyelidikan di pusat penulisan.