Untuk pertanyaan mengenai geran dan penghargaan, hubungi Rachel azima (Pengerusi Geran dan Anugerah)

Untuk pertanyaan mengenai keahlian dan wang, hubungi Holly Ryan (Bendahari IWCA).

Untuk semua pertanyaan lain, hubungi Sherry Wynn Perdue (Presiden IWCA)