Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa, a Majlis Kebangsaan Guru Bahasa Inggeris gabungan yang ditubuhkan pada tahun 1983, mendorong pengembangan pengarah, tutor, dan staf pusat penulisan dengan menaja mesyuarat, penerbitan, dan aktiviti profesional lain; dengan mendorong biasiswa yang berkaitan dengan bidang penulisan yang berkaitan dengan pusat; dan dengan menyediakan forum antarabangsa untuk menulis pusat kebimbangan.