Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa (IWCA), a Majlis Kebangsaan Guru Bahasa Inggeris ahli gabungan yang diasaskan pada tahun 1983, memupuk pembangunan pengarah pusat penulisan, tutor, dan kakitangan dengan menaja mesyuarat, penerbitan, dan aktiviti profesional lain; dengan menggalakkan biasiswa berkaitan dengan bidang penulisan berkaitan pusat; dan dengan menyediakan forum antarabangsa untuk menulis kebimbangan pusat. 

Untuk tujuan ini, IWCA menyokong definisi pusat penulisan, literasi, komunikasi, retorik dan penulisan yang meluas dan berkembang (termasuk pelbagai amalan dan modaliti bahasa) yang mengiktiraf nilai teori, praktikal dan politik aktiviti ini untuk memperkasakan individu dan masyarakat. IWCA juga mengiktiraf bahawa pusat penulisan terletak dalam konteks sosial, budaya, institusi, wilayah, suku dan kebangsaan yang luas dan pelbagai; dan beroperasi dalam hubungan dengan ekonomi global yang pelbagai dan dinamik kuasa; dan, akibatnya, komited untuk memudahkan komuniti pusat penulisan antarabangsa yang dinamik dan fleksibel.

Oleh itu, IWCA komited untuk:

  • Menyokong keadilan sosial, pemerkasaan dan kesarjanaan transformatif yang memberi perkhidmatan kepada masyarakat kita yang pelbagai.
  • Mengutamakan pedagogi dan amalan yang baru muncul, transformatif yang memberikan tutor, pengarah dan institusi yang kurang diwakili suara dan peluang yang sama dalam membuat keputusan yang memberi kesan kepada komuniti. 
  • Memberi sokongan kepada tutor dan institusi yang kurang diwakili di seluruh dunia.
  • Mempromosikan amalan dan dasar pedagogi dan pentadbiran yang berkesan dalam kalangan rakan sekerja di dalam dan sekitar pusat penulisan, mengiktiraf bahawa pusat penulisan wujud merentasi pelbagai konteks dan keadaan yang pelbagai.
  • Memudahkan dialog dan kerjasama antara dan merentas organisasi pusat penulisan, pusat individu dan pengamal untuk memupuk komuniti pusat penulisan yang lebih luas. 
  • Menyediakan pembangunan profesional berterusan dalam pusat penulisan kepada tutor dan pentadbir untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran yang beretika dan berkesan.
  • Mengiktiraf dan melibatkan diri dengan pusat penulisan dalam konteks antarabangsa.
  • Mendengar dan melibatkan diri dengan ahli kami dan keperluan pusat penulisan mereka.