Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa adalah organisasi sukarela, bukan keuntungan yang diketuai oleh orang terpilih Lembaga Eksekutif. Hasil kerja organisasi dikongsi oleh ahli IWCA yang bertugas di Lembaga IWCA dan jawatankuasa tetap IWCA dan berperanan sebagai IWCA kerusi acara dan editor jurnal. Organisasi mengikuti Perlembagaan dan Undang-Undang IWCA. IWCA kini mempunyai banyak organisasi gabungan di seluruh dunia.

Anggota organisasi selama ini mempunyai nilai yang dinyatakan dalam Penyata Kedudukan IWCA.

Ahli dijemput untuk terlibat dengan IWCA dengan berlari untuk pilihan raya, berkhidmat pada jawatankuasa, mengadakan acara, dan penning penyataan kedudukan.