Undang-undang Kecil

Undang-undang Persatuan boleh didapati dengan mengklik Undang-Undang Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa.

Perlembagaan IWCA

Perlembagaan Persatuan boleh didapati dengan mengklik pada Perlembagaan Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa.

Julai 1, 2013

Artikel I: Nama dan Objektif

Bahagian 1: Nama organisasi adalah Persatuan Pusat Penulisan Antarabangsa, yang selanjutnya disebut sebagai IWCA.

Bahagian 2: Sebagai perhimpunan Majlis Kebangsaan Guru Bahasa Inggeris (NCTE), IWCA menyokong dan mempromosikan pengembangan biasiswa dan profesional pusat penulisan dengan cara berikut: 1) menaja acara dan persidangan; 2) maju biasiswa dan penyelidikan; 3) meningkatkan landskap profesional untuk pusat penulisan.

Artikel II: Keahlian

Bahagian 1: Keahlian terbuka untuk setiap individu yang membayar yuran.

Bahagian 2: Struktur iuran akan dinyatakan dalam Undang-Undang.

Perkara III: Pemerintahan: Pegawai

Bahagian 1: Pegawai akan menjadi Presiden, Presiden, Wakil Presiden yang lalu (yang menjadi Presiden dan Presiden yang lalu dalam penggantian enam tahun), Bendahari, dan Setiausaha.

Bagian 2: Petugas akan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII.

Bahagian 3: Ketentuan jabatan akan dimulai segera setelah Konvensi Tahunan NCTE setelah pemilihan, kecuali jika jangka waktu mengisi kekosongan (lihat Artikel VIII).

Bahagian 4: Masa jabatan penggantian Wakil Presiden-Presiden-Presiden yang lalu akan dua tahun di setiap pejabat, tidak boleh diperbaharui.

Bahagian 5: Syarat jawatan Setiausaha dan Bendahari akan dua tahun, boleh diperbaharui.

Bahagian 6: Pegawai mesti mengekalkan keahlian IWCA dan NCTE semasa memegang jawatan.

Bahagian 7: Tugas semua Pegawai adalah seperti yang dinyatakan dalam Peraturan.

Bahagian 8: Pegawai terpilih boleh dipecat dari jawatan kerana alasan yang mencukupi atas cadangan sebulat suara dari Pegawai lain dan suara dua pertiga dari Dewan.

Artikel IV: Pemerintahan: Lembaga

Bahagian 1: Dewan akan memastikan perwakilan keanggotaan yang luas dengan memasukkan Perwakilan Kawasan, Besar, dan Kawasan Khusus. Wakil daerah dilantik (lihat Bahagian 3); Pada Perwakilan Konstituensi Besar dan Khusus dipilih sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahagian 2: Syarat anggota Lembaga Terpilih adalah dua tahun, boleh diperbaharui. Syarat akan berperingkat-peringkat; untuk mewujudkan tahap berperingkat, jangka panjang boleh disesuaikan sementara seperti yang digariskan dalam Peraturan.

Bahagian 3: Gabungan daerah berhak untuk melantik atau memilih Dewan untuk satu wakil dari wilayah mereka.

Bahagian 4: Presiden akan melantik anggota Lembaga yang tidak memilih dari organisasi pelengkap seperti yang digariskan dalam Undang-Undang.

Bahagian 5: Anggota lembaga mesti mengekalkan keahlian IWCA selama tempoh jawatan.

Bahagian 6: Tugas semua anggota Dewan, yang dipilih atau dilantik, dinyatakan dalam Peraturan.

Bahagian 7: Seorang anggota Lembaga yang terpilih atau dilantik boleh dipecat dari jawatan kerana alasan yang mencukupi atas cadangan Pegawai sebulat suara dan suara dua pertiga dari Dewan.

Artikel V: Pemerintahan: Jawatankuasa dan Kelompok Kerja

Bahagian 1: Jawatankuasa tetap akan dinamakan dalam Peraturan.

Bahagian 2: Jawatankuasa kecil, pasukan petugas, dan kelompok kerja lain akan ditugaskan oleh Presiden, dibentuk dan ditugaskan oleh para Pegawai.

Artikel VI: Mesyuarat dan Acara

Bahagian 1: Di bawah kepimpinan Jawatankuasa Persidangan, IWCA akan secara berkala menaja acara pengembangan profesional seperti yang dinyatakan dalam Peraturan.

Bahagian 2: Tuan rumah acara hendaklah disahkan oleh Dewan dan dipilih mengikut prosedur yang digariskan dalam Peraturan; hubungan antara tuan rumah dan IWCA akan diperincikan dalam Peraturan.

Bahagian 3: Mesyuarat Agung keanggotaan akan berlangsung di IWCA Conferences. Sejauh yang mungkin, IWCA juga akan mengadakan pertemuan terbuka di CCCC dan NCTE. Mesyuarat agung lain boleh diadakan mengikut budi bicara Lembaga.

Bahagian 4: Lembaga akan bermesyuarat dua bulan jika boleh tetapi tidak kurang dari dua kali setahun; korum hendaklah didefinisikan sebagai majoriti anggota Lembaga, termasuk sekurang-kurangnya tiga orang Pegawai.

Perkara VII: Pengundian

Bahagian 1: Semua anggota individu berhak memilih Pegawai, anggota Lembaga yang dipilih, dan pindaan perlembagaan. Kecuali seperti yang dinyatakan secara khusus di tempat lain dalam Perlembagaan atau Undang-Undang, sebilangan besar undi sah akan diperlukan untuk tindakan.

Bahagian 2: Prosedur pengundian akan ditentukan dalam Peraturan.

Artikel VIII: Pencalonan, Pemilihan, dan Kekosongan

Bahagian 1: Setiausaha akan meminta pencalonan; calon boleh mencalonkan diri mereka sendiri, atau mana-mana ahli boleh mencalonkan ahli lain yang bersetuju untuk dicalonkan. Usaha akan dibuat untuk memastikan pengundi dapat memilih sekurang-kurangnya tiga calon untuk sebarang jawatan.

Bahagian 2: Untuk memenuhi syarat, calon mestilah anggota IWCA dalam keadaan baik.

Bahagian 3: Jadual pemilihan akan ditentukan dalam Peraturan.

Bahagian 4: Sekiranya jawatan Presiden kosong sebelum penggal, Presiden yang lalu akan mengisi peranannya hingga pemilihan tahunan berikutnya apabila Naib Presiden baru dapat dipilih. Pada pertukaran pegawai tahunan, Wakil Presiden yang akan duduk akan menjawat jawatan Presiden, dan Presiden yang lalu akan melengkapkan Presidensi yang lalu atau pejabat akan kosong (lihat Bahagian 5).

Bahagian 5: Sekiranya ada jawatan Pegawai lain yang kosong sebelum penggal, Pegawai yang tinggal akan membuat pelantikan sementara berkuatkuasa sehingga pilihan raya tahunan berikutnya.

Bahagian 6: Jika jawatan perwakilan daerah kosong sebelum penggal, presiden wilayah gabungan akan diminta untuk melantik perwakilan baru.

Artikel IX: Persatuan Pusat Penulisan Wilayah Gabungan

Bahagian 1: IWCA mengiktiraf sebagai gabungannya pusat persatuan pusat penulisan serantau yang disenaraikan dalam Bylaws.

Bahagian 2: Ahli gabungan boleh melepaskan status gabungan pada bila-bila masa.

Bahagian 3: Kawasan baru yang memohon status gabungan diluluskan dengan suara majoriti Lembaga; proses permohonan dan kriteria digariskan dalam Peraturan.

Bahagian 4: Semua anggota gabungan wilayah berhak untuk melantik atau memilih kepada Dewan satu wakil dari wilayah mereka.

Bahagian 5: Wilayah yang memiliki reputasi baik menunjukkan kebutuhan dapat berlaku kepada IWCA untuk mendapatkan hibah atau dukungan lain untuk kegiatan daerah seperti yang digariskan dalam Peraturan.

Artikel X: Penerbitan

Seksyen 1: Jurnal Pusat Penulisan adalah penerbitan rasmi IWCA; pasukan editorial dipilih oleh dan bekerjasama dengan Lembaga mengikut prosedur yang dinyatakan dalam Peraturan.

Seksyen 2: Yang Buletin Makmal Menulis adalah penerbitan gabungan IWCA; pasukan editorial bekerjasama dengan Lembaga Pengarah mengikut prosedur yang dinyatakan dalam Peraturan.

Artikel XI: Hubungan Kewangan dan Kewangan

Bahagian 1: Sumber pendapatan utama merangkumi iuran keanggotaan dan pendapatan dari acara yang ditaja oleh IWCA seperti yang diperincikan dalam Peraturan.

Bahagian 2: Semua Pegawai diberi kuasa untuk menandatangani kontrak kewangan dan membayar balik perbelanjaan bagi pihak organisasi menurut syarat yang ditetapkan dalam Peraturan.

Bahagian 3: Semua pendapatan dan pengeluaran akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh Bendahara sesuai dengan semua peraturan IRS yang berkaitan dengan status nirlaba.

Bagian 4: Jika organisasi larut, Petugas harus mengawasi pembagian aset sesuai dengan peraturan IRS (lihat Artikel XIII, Bagian 5).

Perkara XII: Perlembagaan dan Peraturan

Bahagian 1: IWCA akan mengadopsi dan mempertahankan sebuah Perlembagaan yang menguraikan prinsip-prinsip organisasi dan sekumpulan Peraturan yang menguraikan prosedur pelaksanaan.

Bahagian 2: Pindaan Perlembagaan atau Undang-Undang boleh dicadangkan oleh 1) Lembaga; 2) dengan suara dua pertiga anggota yang menghadiri Mesyuarat Agung IWCA; atau 3) dengan petisyen yang ditandatangani oleh dua puluh anggota dan dikemukakan kepada Presiden.

Bahagian 3: Perubahan pada Perlembagaan diberlakukan dengan majoriti dua pertiga suara sah yang diberikan oleh keahlian.

Bahagian 4: Penerapan dan perubahan Undang-Undang dibuat berdasarkan suara majoriti dua pertiga dari Dewan.

Bagian 5: Prosedur pemungutan suara diatur dalam Pasal VII.

Artikel XIII: Peraturan IRS untuk Memelihara Status Pengecualian Pajak

IWCA dan sekutu-sekutunya harus mematuhi syarat untuk dikecualikan sebagai Organisasi yang dijelaskan dalam seksyen 501 (c) (3) Kod Hasil Dalam Negeri:

Bahagian 1: Organisasi tersebut diatur secara eksklusif untuk tujuan amal, keagamaan, pendidikan, atau ilmiah, termasuk, untuk tujuan tersebut, pengedaran kepada organisasi yang memenuhi syarat di bawah seksyen 501 (c) (3) Kod Hasil Dalam Negeri, atau bahagian yang sepadan dengan mana-mana kod cukai persekutuan masa depan.

Bahagian 2: Tidak ada bagian dari pendapatan bersih organisasi yang akan mendapat keuntungan, atau dapat diagihkan kepada anggotanya, pemegang amanah, pegawai, atau orang swasta lain, kecuali organisasi tersebut diberi wewenang dan kuasa untuk membayar pampasan yang sewajarnya untuk perkhidmatan diberikan dan membuat pembayaran dan pengagihan demi tujuan yang dinyatakan dalam bahagian 1 ini dan dalam artikel __1__ perlembagaan ini.

Bahagian 3: Tidak ada bagian penting dari kegiatan organisasi yang akan melakukan propaganda, atau berusaha mempengaruhi perundangan, dan organisasi tersebut tidak akan ikut serta, atau campur tangan dalam (termasuk penerbitan atau penyebaran pernyataan) dalam kampanye politik bagi pihak atau menentang calon calon pejabat awam.

Bahagian 4: Walau apa pun peruntukan lain dari artikel ini, organisasi tidak akan melakukan aktiviti lain yang tidak dibenarkan dijalankan (a) oleh organisasi yang dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan di bawah seksyen 501 (c) (3) Hasil Dalam Negeri Kod, atau bahagian yang sesuai dengan mana-mana kod cukai persekutuan masa depan, atau (b) oleh organisasi, sumbangan yang boleh ditolak di bawah seksyen 170 (c) (2) Kod Hasil Dalam Negeri, atau bahagian yang sesuai dengan mana-mana cukai persekutuan masa depan kod.

Bahagian 5: Setelah pembubaran organisasi, aset akan diedarkan untuk satu atau lebih tujuan yang dikecualikan dalam arti seksyen 501 (c) (3) Kod Hasil Dalam Negeri, atau bahagian yang sesuai dari mana-mana kod cukai persekutuan masa depan, atau hendaklah diedarkan kepada kerajaan persekutuan, atau kepada kerajaan negeri atau tempatan, untuk tujuan awam. Mana-mana aset yang tidak dilupuskan sedemikian harus dilupuskan oleh Mahkamah Juruperundingan Kompeten daerah di mana pejabat utama organisasi itu kemudian berada, secara eksklusif untuk tujuan tersebut atau kepada organisasi atau organisasi tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah tersebut, yang mana disusun dan dikendalikan secara eksklusif untuk tujuan tersebut.