Writing Center Journal ialah penerbitan tajaan IWCA.

WCJ diterbitkan dua kali setahun.

Untuk maklumat lanjut tentang jurnal, termasuk cara menghantar artikel atau ulasan untuk pertimbangan, sila lawati laman web WCJ laman web: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

 

____________________

 

The Peer Review ialah penerbitan tajaan IWCA. 

TPR ialah teks web dalam talian, akses terbuka, multimodal & pelbagai bahasa untuk promosi biasiswa oleh pengamal siswazah, sarjana dan sekolah menengah serta rakan usaha sama mereka.

 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai jurnal, termasuk cara mengirim artikel atau ulasan untuk pertimbangan, silakan kunjungi TPRlaman web: thepeerreview-iwca.org or tekan di sini.