Pernyataan Kedudukan IWCA menyatakan kedudukan yang diperiksa oleh lembaga IWCA dan disahkan oleh keahliannya. Prosedur semasa untuk membuat pernyataan kedudukan boleh didapati di Peraturan-Peraturan IWCA:

Penyataan Kedudukan

a. Fungsi Penyataan Kedudukan: Pernyataan kedudukan IWCA menegaskan pelbagai nilai organisasi dan memberi arahan mengenai isu-isu semasa yang relevan dengan dunia kerja pusat penulisan dan pusat pengajian penulisan yang kompleks.

b. Tujuan Proses: Pernyataan kedudukan IWCA memberikan proses yang konsisten dan telus dan untuk memastikan bahawa pernyataan kedudukan tetap dinamik, terkini, dan berfungsi.

c. Siapa Yang Boleh Mencadangkan: Cadangan untuk penyataan kedudukan boleh datang dari jawatankuasa yang diluluskan oleh lembaga atau dari anggota IWCA. Sebaik-baiknya, pernyataan kedudukan akan merangkumi pendekatan konsensus atau pendekatan kolaboratif. Sebagai contoh, pernyataan kedudukan mungkin merangkumi tandatangan dari beberapa individu yang mewakili kepelbagaian organisasi mengikut identiti atau wilayah.

d. Garis Panduan untuk Penyataan Kedudukan: Penyataan kedudukan akan:

1. Mengenal pasti khalayak dan tujuan

2. Masukkan rasional

3. Bersikap jelas, maju, dan berpengetahuan

e. Proses Penyerahan: Penyataan kedudukan yang dicadangkan disampaikan melalui e-mel kepada Jawatankuasa Perlembagaan dan Peraturan. Pelbagai draf mungkin diperlukan sebelum pernyataan dikemukakan kepada Lembaga IWCA untuk disemak.

f. Proses Kelulusan: Penyataan kedudukan akan dikemukakan kepada Lembaga oleh Jawatankuasa Perlembagaan dan Peraturan dan disetujui oleh majoriti anggota lembaga pengundi. Dengan sokongan Lembaga Pengarah, penyataan kedudukan kemudian akan diserahkan kepada ahli untuk disahkan dengan 2/3 majoriti suara.

g: Proses Kajian dan Penyemakan yang Berterusan: Untuk memastikan bahawa pernyataan kedudukan terkini dan merupakan amalan terbaik, pernyataan kedudukan akan disemak sekurang-kurangnya setiap tahun ganjil, dikemas kini, disemak, atau diarkibkan, yang dianggap sesuai oleh dewan. Penyataan yang diarkibkan akan tetap tersedia di laman web IWCA. Mengkaji pernyataan akan merangkumi perspektif pihak berkepentingan dan ahli yang berkaitan secara langsung dengan pernyataan tersebut.

h: Proses Pengeposan: Setelah diluluskan oleh dewan, pernyataan kedudukan akan disiarkan di laman web IWCA. Mereka juga boleh diterbitkan dalam jurnal IWCA.

Penyata Kedudukan IWCA dan Dokumen Berkaitan Semasa