TPR adalah teks web dalam talian, akses terbuka, multimodal dan pelbagai bahasa untuk promosi biasiswa oleh pengamal siswazah, sarjana muda, dan sekolah menengah dan kolaborator mereka.

 

 

Editor: Nikki Caswell
Hubungi untuk TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR di web: thepeerreview-iwca.org

Kajian Rakan Sebaya ialah penerbitan tajaan IWCA.