အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးဌာနများအသင်း (IWCA)၊ အင်္ဂလိပ်ဆရာများ၏အမျိုးသားကောင်စီ 1983 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Affiliate သည် အစည်းအဝေးများ၊ ထုတ်ဝေမှုများနှင့် အခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် စာရေးဌာနဒါရိုက်တာများ၊ ကျူရှင်ဆရာများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ စာရေးစင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောနယ်ပယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပညာသင်ဆုအားပေးခြင်းဖြင့်၊ အရေးအသားစင်တာအတွက် နိုင်ငံတကာဖိုရမ်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ 

ဤအဆုံးသတ်အတွက်၊ IWCA သည် စာရေးဌာနများ၊ စာတတ်မြောက်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများနှင့် စာရေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအတွက် လှုံ့ဆော်သူများ (ဘာသာစကားအလေ့အကျင့်နှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးအပါအဝင်) သီအိုရီ၊ လက်တွေ့ကျသော၊ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် ဤလှုပ်ရှားမှုများ၏ သီအိုရီ၊ အသိုင်းအဝိုင်းများ။ IWCA သည် စာရေးစင်တာများသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကွဲပြားသော လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ၊ လူမျိုးစုနှင့် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများတွင် တည်ရှိကြောင်းကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ မတူကွဲပြားသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် ပါဝါဒိုင်းနမစ်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ တက်ကြွပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော နိုင်ငံတကာစာရေးစင်တာအသိုက်အဝန်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် IWCA သည်-

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ မတူကွဲပြားသောအသိုက်အဝန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လူမှုရေးတရားမျှတမှု၊ စွမ်းဆောင်မှုနှင့် အသွင်ပြောင်းပညာသင်ဆုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
  • ရပ်ရွာကို ထိခိုက်စေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ကိုယ်စားပြုအောက်တန်းကျသော ကျူရှင်ဆရာများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား တန်းတူညီမျှ အသံနှင့် အခွင့်အလမ်းများပေးသည့် ပေါ်ထွက်လာသော၊ အသွင်ပြောင်းသော သင်ကြားနည်းများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ဦးစားပေးခြင်း။ 
  • တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကိုယ်စားပြုအောက်တန်းကျတဲ့ ကျူရှင်ဆရာတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။
  • စာရေးဌာနများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား ထိရောက်သော သင်ကြားနည်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များနှင့် မူဝါဒများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စာရေးစင်တာများသည် ကွဲပြားသော အခြေအနေများနှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ရှိနေကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း။
  • ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစာရေးစင်တာအသိုက်အဝန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် စာရေးစင်တာအဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်းစင်တာများနှင့် လေ့ကျင့်သူများအကြား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ 
  • ကျင့်ဝတ်နှင့် ထိရောက်သော သင်ကြားမှုနှင့် သင်ကြားမှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျူရှင်ဆရာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများထံသို့ စာရေးဌာနများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
  • နိုင်ငံတကာအကြောင်းအရာတစ်ခုအတွင်း စာရေးဌာနများနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း။
  • ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၎င်းတို့၏စာရေးဌာနများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နားထောင်ပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။