အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်းသည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့ဖြစ်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့။ IWCA အဖွဲ့ ၀ င်များသည်အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းများကိုမျှဝေသည် IWCA ဘုတ်အဖွဲ့ နှင့် IWCA တွင်အမြဲတမ်းကော်မတီများနှင့် IWCA အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် အဖြစ်အပျက်ကုလားထိုင်များ နှင့်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ။ အဖွဲ့အစည်းကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် IWCA ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ။ IWCA တွင်လက်ရှိတွင်များပြားစွာရှိသည် တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ကမ္ဘာတဝှမ်း။

နှစ်များတစ်လျှောက်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည်တန်ဖိုးများကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည် IWCA ရာထူးဖော်ပြချက်.

အဖွဲ့ဝင်များကိုဖိတ်ကြားသည် IWCA နှင့်ပါ ၀ င်ပါ အဘို့အပြေးနေဖြင့် ရှေးကောကျပှဲအပေါ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် ကော်မတီများ, ဖြစ်ရပ်များကို hostingနှင့် penning အနေအထားထုတ်ပြန်ချက်များ.