ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

အသင်း၏နည်းဥပဒေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည် နိုင်ငံတကာအရေးအသားစင်တာများအသင်းစည်းမျဉ်းဥပဒေ.

IWCA ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ စာရေးဌာနများအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ.

ဇူလိုင်လ 1, 2013

အပိုဒ် ၁: အမည်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်

အပိုင်း ၁ - အဖွဲ့အစည်း၏အမည်အားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများ (IWCA) အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။

အပိုင်း ၂။ အင်္ဂလိပ်စာဆရာများ၏အမျိုးသားကောင်စီ (NCTE) တစ်ခုအနေဖြင့် IWCA သည်စာရေးသားခြင်းစင်တာများ၏ပညာသင်ဆုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ထောက်ခံအားပေးသည်။ 2) ပညာသင်ဆုနှင့်သုတေသနရှေ့ဆက်; ၃။ အရေးအသားစင်တာများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောရှုခင်းကိုမြှင့်တင်ပါ။

အပိုဒ် ၂၊ အသင်း ၀ င်ခြင်း

အပိုင်း ၁ - အခွန်အခများပေးသောမည်သူမဆိုအသင်း ၀ င်ခွင့်ရှိသည်။

အပိုင်း ၂ - အခွန်အခဖွဲ့စည်းပုံကိုနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုဒ် ၃– အုပ်ချုပ်မှု - အရာရှိများ

အပိုင်း ၁ - အရာရှိများသည်အတိတ်သမ္မတ၊ သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတ (၆ နှစ်ဆက်တိုက်အတိတ်ကာလတွင်သမ္မတနှင့်အတိတ်သမ္မတဖြစ်လာသူ)၊ ဘဏ္asာရေးမှူးနှင့်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၂။ အပိုဒ် ၈ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအရာရှိများကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။

အပိုင်း ၃။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် NCTE နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဗင်းရှင်းပြီးနောက်ချက်ချင်းစတင်သက်တမ်းတိုးရမည်။ (အပိုဒ် ၈ ကိုကြည့်ပါ)

အပိုင်း ၄။ ဒုတိယသမ္မတ - သမ္မတဟောင်းရာထူးသက်တမ်းအတွက်ရာထူးသက်တမ်းသည်ရုံးတစ်ခုစီတွင်နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးသက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိပါ။

အပိုင်း ၅ - အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဘဏ္urerာရေးမှူး၏သက်တမ်းသည် ၂ နှစ်ဖြစ်ပြီးသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

အပိုင်း ၆ - ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းအရာရှိများသည် IWCA နှင့် NCTE အသင်း ၀ င်များကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။

အပိုင်း ၇– အရာရှိအားလုံး၏တာ ၀ န်များသည်နည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသောအရာများဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၈။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အရာရှိကိုအခြားအရာရှိများ၏တညီတညွတ်တည်းထောက်ခံချက်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏သုံးပုံနှစ်ပုံမဲဖြင့်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရနိုင်သည်။

အပိုဒ် ၄၊ အုပ်ချုပ်မှု - ဘုတ်အဖွဲ့

အပိုင်း ၁။ ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဒေသတွင်း၊ အကြီးစားနှင့်အထူးမဲဆန္ဒနယ်မှကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အသင်း ၀ င်ခြင်း၏ကျယ်ပြန့်သောကိုယ်စားပြုမှုကိုအာမခံရမည်။ ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များကိုခန့်အပ်သည်။ အကြီးစားနှင့်အထူးမဲဆန္ဒနယ်မှကိုယ်စားလှယ်များအားနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။

အပိုင်း ၂ - ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်သက်တမ်းသည် ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးသက်တမ်းတိုးရမည်။ စည်းကမ်းချက်များကိုတုန်လှုပ်လိမ့်မည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေရန်အတွက်သက်တမ်းအရှည်ကိုယာယီချိန်ညှိနိုင်သည်။

အပိုင်း ၃။ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၀ င်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဒေသတွင်းမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုဘုတ်အဖွဲ့သို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အပိုင်း ၄။ သမ္မတကနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြည့်စွက်အဖွဲ့အစည်းများမှမဲမပေးသောဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုသမ္မတကခန့်အပ်လိမ့်မည်။

အပိုင်း ၅ - ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း IWCA အသင်း ၀ င်မှုကိုထိန်းသိမ်းရမည်။

Section 6: ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်သို့မဟုတ်ခန့်အပ်ထားသည့်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံး၏တာဝန်များကိုနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုင်း ၇။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသောသို့မဟုတ်ခန့်အပ်ထားသောဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားခြင်းခံရနိုင်သည်။

အပိုဒ် ၅၊ အုပ်ချုပ်မှု - ကော်မတီများနှင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ

အပိုင်း ၁။ အမြဲတမ်းကော်မတီများကိုနည်းဥပဒေများဖြင့်အမည်ပေးမည်။

အပိုင်း ၂– ဆပ်ကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုသမ္မတက တာဝန်ယူ၍ အရာရှိများကဖွဲ့စည်းသည်။

အပိုဒ် ၆၊ အစည်းအဝေးများနှင့်အဖြစ်အပျက်များ

အပိုင်း ၁။ ညီလာခံကော်မတီ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင် IWCA သည်နည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုပုံမှန်ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။

အပိုင်း ၂။ ပွဲစီစဉ်သူများကိုဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုရမည်။ နည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရရွေးချယ်ရမည်။ host များနှင့် IWCA အကြားဆက်နွယ်မှုကို Bylaws တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုင်း ၃။ အဖွဲ့ ၀ င်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးကို IWCA ဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပြုလုပ်မည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ IWCA သည် CCCC နှင့် NCTE တွင်ပွင့်လင်းသောအစည်းအဝေးများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အခြားအထွေထွေအစည်းအဝေးများကိုဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အပိုင်း ၄။ ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဖြစ်နိုင်လျှင်နှစ်လတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သော်လည်းတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတွေ့ဆုံမည်။ quorum ကိုအနည်းဆုံးအရာရှိသုံး ဦး အပါအ ၀ င်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အများစုအဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်။

အပိုဒ် ၇၊

အပိုင်း ၁– အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည်အရာရှိများ၊ ရွေးကောက်ခံဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုများအတွက်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့မဟုတ်ပြConstitution္ဌာန်းချက်များ၌ဖော်ပြထားသည့်အခြားနေရာများ မှလွဲ၍ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်တရား ၀ င်မဲအများစုရရှိရန်လိုအပ်သည်။

အပိုင်း ၂။ မဲဆန္ဒပေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုဒ် ၈၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်နေရာများ

အပိုင်း ၁။ အတွင်းရေးမှူးကလျာထားခြင်းများပြုလုပ်မည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်ရာထူးအတွက်မဆိုမဲဆန္ဒရှင်အနည်းဆုံး ၃ ဦး ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်အားထုတ်ရမည်။

အပိုင်း ၂။ အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အတွက်လျှောက်ထားသူများသည် IWCA အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သင့်သည်။

အပိုင်း ၃။ ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ဇယားကိုနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုင်း ၄။ သမ္မတရာထူးသက်တမ်းမကုန်မီလစ်လပ်လာပါကယခင်သမ္မတအသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရမည့်နောက်နှစ်ပတ်လည်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအတိတ်သမ္မတသည်ဤအခန်းကဏ္fillကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ အရာရှိများနှစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွင်ထိုင်နေသောဒုတိယဥက္ကPresident္ဌသည်သမ္မတဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီးအတိတ်သမ္မတသည်အတိတ်သမ္မတကိုအပြီးသတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ရာထူးနေရာလစ်လပ်လာလိမ့်မည် (အခန်း ၅ ကိုကြည့်ပါ) ။

အပိုင်း ၅။ အကယ်၍ အခြားအရာရှိရာထူးသက်တမ်းမကုန်မီလစ်လပ်လာပါကကျန်အရာရှိများသည်လာမည့်နှစ်ပတ်လည်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီယာယီခန့်အပ်မှုကိုသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။

အပိုင်း ၆။ ဒေသန္တရကိုယ်စားလှယ်ရာထူးများသက်တမ်းမကုန်မီလစ်လပ်လာပါကတွဲဖက်ဒေသ၏ဥက္ကpresident္ဌကိုကိုယ်စားလှယ်အသစ်ခန့်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။

အပိုဒ် ၉၊ တွဲဖက်ထားသောဒေသဆိုင်ရာစာအရေးအသားစင်တာများအသင်းများ

အပိုင်း ၁ - IWCA သည်အသင်းဝင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီး Bylaws တွင်ဖော်ပြထားသောဒေသဆိုင်ရာအရေးအသားစင်တာများအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၂။ မိတ်ဖက်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို Affiliate အခြေအနေကိုလက်လွှတ်နိုင်သည်။

အပိုင်း ၃။ ဒေသဆိုင်ရာအသစ်များမှတွဲဖက်မှုအခြေအနေကိုလျှောက်ထားသောဘုတ်အဖွဲ့၏အများစုမဲဖြင့်အတည်ပြုသည်။ လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုင်း ၄– ဒေသဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုအားလုံးသည်၎င်းတို့၏ဒေသမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုဘုတ်အဖွဲ့သို့ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခွင့်ရှိသည်။

အပိုင်း ၅– ပြneed္ဌာန်းချက်များအရကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှုရှိသောဒေသကြီးများသည်နည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းထောက်ပံ့ကြေးများသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားထောက်ပံ့မှုများအတွက် IWCA သို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

အပိုဒ် X: ထုတ်ဝေမှုများ

ပုဒ်မ 1: စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ် IWCA ၏တရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်း၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးနည်းဥပဒေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။

ပုဒ်မ 2: အဆိုပါ Lab မှသတင်းလွှာရေးခြင်း IWCA နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့သည်နည်းဥပဒေများအရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။

အပိုဒ် XI: ဘဏ္Finာရေးနှင့်ဘဏ္Relationsာရေးဆက်ဆံရေး

အပိုင်း ၁– အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်များမှာအသင်းဝင်အခွန်အခများနှင့် IWCA မှပံ့ပိုးပေးသောဖြစ်ရပ်များမှဝင်ငွေများပါဝင်သည်။

အပိုင်း ၂– အရာရှိအားလုံးသည်ဘဏ္ylာရေးသဘောတူစာချုပ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ပေးလျော်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အပိုင်း ၃ - အမြတ်အစွန်းနှင့်အသုံးစရိတ်များအားလုံးသည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သော IRS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီဘဏ္theာရေးမှူးကအစီရင်ခံတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

အပိုင်း ၄။ အဖွဲ့အစည်းဖျက်သိမ်းပါကအရာရှိများသည် IRS စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီပိုင်ဆိုင်မှုများဖြန့်ဝေခြင်းကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည် (အပိုဒ် XIII၊ အပိုင်း ၅ ကိုကြည့်ပါ) ။

အပိုဒ် XII: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

အပိုင်း ၁။ IWCA သည်အဖွဲ့အစည်း၏အခြေခံမူများနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ပြထားသည့်နည်းဥပဒေများကိုဖော်ပြထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုထိန်းသိမ်းရမည်။

အပိုင်း ၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန် (၁) ဘုတ်အဖွဲ့မှအဆိုပြုနိုင်သည်။ ၂) IWCA အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်သည့်သုံးပုံနှစ်ပုံမဲဖြင့်၊ (၃) အဖွဲ့ဝင် ၂၀ မှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ပေးပို့သောအသနားခံခြင်းအားဖြင့် ၃ ။

အပိုင်း ၃ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အဖွဲ့ဝင်များမှရရှိသောတရားဝင်မဲအများစု၏သုံးပုံနှစ်ပုံအပေါ်တွင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။

အပိုင်း ၄။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားအတည်ပြုခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုဘုတ်အဖွဲ့၏သုံးပုံနှစ်ပုံမဲဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အပိုင်း ၅။ မဲဆန္ဒပေးရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအပိုဒ် ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

အပိုဒ် XIII - အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန် IRS စည်းမျဉ်းများ

ပြည်တွင်းအခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၁ (ဂ) (၃) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် IWCA နှင့်၎င်း၏တွဲဖက်သူများသည်ကင်းလွတ်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။

ပုဒ်မ ၁ - ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ကုန်ကျငွေရရန်၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းအခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၁ (ဂ) (၃) အရအရည်အချင်းပြည့်မီသောအဖွဲ့အစည်းများသို့ဖြန့်ဝေခြင်း၊ မည်သည့်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အခွန်ကုဒ်၏သက်ဆိုင်ရာအပိုင်း။

အပိုင်း ၂။ အဖွဲ့အစည်း၏အသားတင် ၀ င်ငွေမှမည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှအသင်း ၀ င်များ၊ ဂေါပကများ၊ အရာရှိများ (သို့) အခြားပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အကျိုးရှိစေမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်လျော်စွာလျော်ကြေးပေးရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှအကျိုးမပြုနိုင်ပါ။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁ နှင့်ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ __2__ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုထပ်မံဖြည့်ဆည်းရန်ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း။

အပိုင်း ၃။ အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်မည်သည့်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းမျှဝါဒဖြန့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒေပြုခြင်းကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းသည် (ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအပါအ ၀ င်) တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရ။ အများပြည်သူရုံးအတွက်မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ကိုယ်စားသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်။

ပုဒ်မ ၄။ ဤဆောင်းပါး၏အခြားပြprovision္ဌာန်းချက်များမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ အဖွဲ့အစည်းသည်ပြည်တွင်းအခွန်များပုဒ်မ ၅၀၁ (ဂ) (၃) အရဖယ်ဒရယ် ၀ င်ငွေခွန်ကင်းလွတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ (က) ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်မပြုသည့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုမပြုလုပ်ရ။ ပြည်တွင်းအခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၀ (ဂ) (၂) အရနုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အခွန်၏သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အခွန်စည်းမျဉ်း၏သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းသို့မဟုတ် (ခ) ကုဒ်။

အပိုင်း ၅။ အဖွဲ့အစည်းဖျက်သိမ်းပြီးသည့်အခါပြည်တွင်းအခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၁ (ဂ) (၃) သို့မဟုတ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အခွန်စည်းမျဉ်း၏သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မတစ်ခုအရပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြန့်ဝေရမည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖက်ဒရယ်အစိုးရသို့မဟုတ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသန္တရအစိုးရသို့ဖြန့်ဝေရမည်။ ဤမျှစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိသောထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့အစည်း၏အဓိကရုံးခန်းတည်ရှိရာခရိုင်၏အရည်အချင်းရှိသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တရားရုံးမှစွန့်ပစ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။