लेखन केन्द्र जर्नल एक IWCA प्रायोजित प्रकाशन हो।

WCJ वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुन्छ।

पत्रिकाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कसरी लेख बुझाउने वा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने समावेश सहित, कृपया यहाँ जानुहोस् WCJवेबसाइट: writecenterjournal.org or यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.

 

____________________

 

द पियर रिभ्यु एक IWCA प्रायोजित प्रकाशन हो। 

TPR स्नातक, स्नातक, र हाई स्कूलका चिकित्सकहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूद्वारा छात्रवृत्तिको प्रवर्द्धनका लागि अनलाइन, खुला पहुँच, बहुविध र बहुभाषिक वेब पाठ हो।

 

पत्रिकाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कसरी लेख बुझाउने वा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने समावेश सहित, कृपया यहाँ जानुहोस् TPRवेबसाइट: thepeerreview-iwca.org or यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.