यद्यपि यी प्रकाशनहरू IWCA द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा समर्थित छैनन्, तिनीहरू दुवै उत्कृष्ट स्रोतहरू र तपाईंको काम प्रकाशित गर्ने अवसरहरू हुन्।
सबमिशन सम्बन्धी जानकारीको लागि प्रत्येक प्रकाशन जाँच गर्नुहोस्।
____________________

सहकर्मी-समीक्षा जर्नलहरू

अन्तर्राष्ट्रिय

के तपाइँसँग यो पृष्ठमा चित्रित गर्न मन लागेको प्रकाशन छ? कृपया तलको फारम भर्नुहोस्।