WCJ वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुन्छ। पत्रिकाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कसरी लेख बुझाउने वा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने समावेश सहित, कृपया यहाँ जानुहोस् WCJवेबसाइट: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

सम्पादकहरू: ह्यारी डेनी, पर्ड्यू विश्वविद्यालय; अन्ना सिकारी, ओक्लाहोमा राज्य विश्वविद्यालय; र रोमियो गार्सिया, यूटा विश्वविद्यालय


लेखन केन्द्र जर्नल एक IWCA प्रायोजित प्रकाशन हो।