WCJ वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुन्छ। पत्रिकाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कसरी लेख बुझाउने वा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने समावेश सहित, कृपया यहाँ जानुहोस् WCJवेबसाइट: writecenterjournal.org

 

सम्पादकहरू: ह्यारी डेनी, पर्ड्यू विश्वविद्यालय; अन्ना सिकारी, ओक्लाहोमा राज्य विश्वविद्यालय; र रोमियो गार्सिया, यूटा विश्वविद्यालय
WCJ वेबमा: writecenterjournal.org
WCJ सम्पर्क: writecenterjournal.org/contact
WCJ तपाईंको थप गर्न सकिन्छ IWCA सदस्यता प्याकेज.
WCJ बाट पूरा पाठ उपलब्ध छ JSTOR सबैभन्दा पछिल्लो मुद्दा मार्फत १ 1980 .० (१.१) बाट।
पहुँच गर्न अन्य तरिकाहरू WCJ वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ: writecenterjournal.org/find

लेखन केन्द्र जर्नल एक IWCA प्रायोजित प्रकाशन हो।