बारेमा प्रश्नहरूको लागि अनुदान र पुरस्कारसम्पर्क गर्नुहोस् क्याट्रिना बेलl (अनुदान र पुरस्कार अध्यक्ष)

बारेमा प्रश्नहरूको लागि सदस्यता र पैसासम्पर्क गर्नुहोस् होली रायन (IWCA कोषाध्यक्ष)

अन्यको लागि सामान्य प्रश्नहरू को बारेमा संगठन

यसको बारेमा प्रश्नहरूको लागि वेबसाइट, रोजगार पोस्टिंग, वा सामाजिक मिडिया सम्पर्क ब्रायन हटसन (एट-लार्ज प्रतिनिधि; वेबमास्टर र सोशल मिडिया सम्पर्क)

अन्य सबै प्रश्नहरूको लागि, सम्पर्क गर्नुहोस् शेरी Wynn Perdue (IWCA अध्यक्ष)