Bylaws

एसोसिएसनको Bylaws क्लिक गरेर उपलब्ध छन् अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ bylaws.

IWCA संविधान

संघ संविधान मा क्लिक गरेर उपलब्ध छ अन्तर्राष्ट्रिय लेखन केन्द्र संघ संविधान, सदस्यताको भोटद्वारा २०२२ मा अद्यावधिक गरिए अनुसार।