IWCA Position Statements geven standpunten weer die zijn doorgelicht door het IWCA-bestuur en bekrachtigd door zijn leden. De huidige procedures voor het maken van een positieverklaring zijn te vinden in het IWCA Statuten:

Positiebepalingen

a. Functie van positieverklaringen: IWCA-positieverklaringen bevestigen de diverse waarden van de organisatie en geven richting over actuele kwesties die relevant zijn voor de complexe wereld van het werk van schrijfcentra en studies van schrijfcentra.

b. Doel van het proces: De IWCA-positieverklaring biedt een consistent en transparant proces en zorgt ervoor dat positieverklaringen dynamisch, actueel en functioneel blijven.

c. Wie kan voorstellen: Voorstellen voor positieverklaringen kunnen afkomstig zijn van een door de raad goedgekeurde commissie of van IWCA-leden. Idealiter omvatten positieverklaringen een consensusvorming of een samenwerkingsbenadering. Positieverklaringen kunnen bijvoorbeeld handtekeningen bevatten van meerdere personen die de diversiteit van de organisatie per identiteit of regio vertegenwoordigen.

d. Richtlijnen voor positieverklaringen: Een standpuntbepaling zal:

1. Identificeer publiek en doel

2. Voeg een motivering toe

3. Wees duidelijk, ontwikkeld en geïnformeerd

e. Indieningsproces: Voorgestelde standpuntverklaringen worden via e-mail aan de Commissie Grondwetten en Statuten gepresenteerd. Er kunnen meerdere concepten nodig zijn voordat een verklaring ter beoordeling aan de IWCA-raad wordt voorgelegd.

f. Goedkeuringsprocedure: Standpunten zullen aan de Raad worden voorgelegd door de Commissie Constituties en Statuten en goedgekeurd door een meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Raad. Met instemming van het bestuur zal het standpunt vervolgens met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen ter bekrachtiging aan de leden worden voorgelegd.

g: Vervolg evaluatie- en herzieningsproces: Om er zeker van te zijn dat positieverklaringen actueel zijn en de beste praktijken vertegenwoordigen, zullen positieverklaringen ten minste elk oneven jaar worden beoordeeld, bijgewerkt, herzien of gearchiveerd, zoals door de raad van bestuur passend wordt geacht. Gearchiveerde verklaringen blijven beschikbaar op de IWCA-website. Het herzien van de verklaringen omvat de perspectieven van belanghebbenden en leden die rechtstreeks relevant zijn voor de verklaringen.

h: Boekingsproces: Na goedkeuring door het bestuur worden positieverklaringen op de IWCA-website geplaatst. Ze kunnen ook worden gepubliceerd in IWCA-tijdschriften.

Huidige IWCA-positieverklaringen en bijbehorende documenten