WCJ utgis to ganger årlig. For mer informasjon om tidsskriftet, inkludert hvordan du sender inn en artikkel eller gjennomgang for behandling, kan du gå til WCJnettsted: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Redaktører: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Oklahoma State University; og Romeo Garcia, University of Utah


The Writing Center Journal er en IWCA-sponset publikasjon.