WCJ utgis to ganger årlig. For mer informasjon om tidsskriftet, inkludert hvordan du sender inn en artikkel eller gjennomgang for behandling, kan du gå til WCJnettsted: writingcenterjournal.org

 

Redaktører: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Oklahoma State University; og Romeo Garcia, University of Utah
WCJ på nettet: writingcenterjournal.org
WCJ kontakt: writingcenterjournal.org/contact
WCJ kan legges til din IWCA-medlemspakke.
WCJ er tilgjengelig fulltekst fra JSTOR fra 1980 (1.1) gjennom den siste utgaven.
Andre måter å få tilgang til WCJ finner du på nettstedet: writingcenterjournal.org/find

The Writing Center Journal er en IWCA-sponset publikasjon.