IWCA Outstanding Book Award deles ut årlig. Medlemmer av skrivesentersamfunnet inviteres til å nominere bøker eller større verk som engasjerer skrivesenterteori, praksis, forskning og historie til IWCA Outstanding Book Award.

Den nominerte boken eller hovedverket må være utgitt i løpet av forrige kalenderår (2021). Både enkeltforfattede og samarbeidsforfattede verk, av forskere på ethvert stadium av deres akademiske karriere, publisert på trykk eller i digital form, er kvalifisert for prisen. Selvnominasjoner godtas ikke, og hver nominasjon kan kun sende inn én nominasjon. 

Boken eller større arbeid skal

  • Gi et betydelig bidrag til stipend eller forskning på skrivesentre.
  • Ta tak i en eller flere spørsmål av langsiktig interesse for skrivesenteradministratorer, teoretikere og utøvere.
  • Diskuter teorier, praksiser, retningslinjer eller erfaringer som bidrar til en rikere forståelse av skrivesenterarbeid.
  • Vis følsomhet overfor de situerte sammenhenger der skrivesentre eksisterer og opererer.
  • Illustrer egenskapene til overbevisende og meningsfull skriving.
  • Server som en sterk representant for stipend og forskning på skrivesentre.