IWCA er glade for å tilby reisestipend for å hjelpe IWCA-medlemmer til å delta på den årlige konferansen.

For å søke må du være et IWCA-medlem med god anseelse og må sende inn følgende informasjon via IWCA medlemsportal:

  • En skriftlig uttalelse på 250 ord som viser hvordan mottak av stipend kan være til nytte for deg, ditt skrivesenter, din region og / eller feltet. Hvis du har fått et forslag akseptert, må du huske å nevne det.
  • Dine budsjettutgifter: registrering, losji, reise (hvis du kjører, $ .54 per mil), per dag totalt, materialer (plakat, utdelingsark, etc.).
  • Eventuell gjeldende finansiering du kan ha fra et annet tilskudd, institusjon eller kilde. Ikke ta med personlige penger.
  • Gjenværende budsjettbehov, etter andre finansieringskilder.

Søknader om reisestipend vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Den skriftlige uttalelsen gir en klar og detaljert begrunnelse for hvordan personen vil ha nytte.
  • Budsjettet er klart og viser et betydelig behov.

Det foretrekkes følgende:

  • Søkeren er fra en underrepresentert gruppe, og / eller
  • Søkeren er ny på feltet eller en første gangs deltaker