W przypadku pytań dotyczących granty i nagrody, kontakt Katrina Bell (Przewodniczący ds. Grantów i Nagród)

W przypadku pytań dotyczących członkostwa i pieniądze, kontakt Holly Ryan (Skarbnik IWCA).

Dla innych zapytania ogólne o organizacja

Na pytania dotyczące , oferty pracy lub kontakt w mediach społecznościowych Brian Hotson (duży przedstawiciel; webmaster i kontakt w mediach społecznościowych)

W przypadku wszystkich innych pytań skontaktuj się z Sherry Wynn Perdue (Prezydent IWCA)