W przypadku pytań dotyczących granty i nagrody, kontakt Katrina Bell (Przewodniczący ds. Grantów i Nagród)

W przypadku pytań dotyczących członkostwa i pieniądze, kontakt Elżbieta Kleinfeld (Skarbnik IWCA).

Dla innych zapytania ogólne o organizacja or , kontakt Sherry Wynn Perdue (Prezydent IWCA)

W przypadku wszystkich innych zapytań: