W przypadku pytań dotyczących granty i nagrody, skontaktuj się z Rachel azima (Przewodniczący ds. Grantów i Nagród)

W przypadku pytań dotyczących członkostwa i pieniądze, kontakt Holly Ryan (Skarbnik IWCA).

Plany na wszystkie inne zapytania, dotrzeć do Sherry Wynn Perdue (Prezydent IWCA)