IWCA zajmuje się sponsorowaniem stypendystów i stypendiów ośrodków pisarskich.

Członkowie IWCA mogą ubiegać się o następujące stypendia: Grant badawczy IWCA, Grant dysertacji IWCA, Grant naukowy Bena Rafotha, Dotacje na podróże.

IWCA przyznaje corocznie następujące nagrody: Nagroda za wybitny artykuł, Nagroda za wybitną książkęI Nagroda przyszłych liderów.

Połączenia Nagroda Muriel Harris za wybitne usługi jest wydawany w latach parzystych.