Nagroda IWCA Outstanding Book Award przyznawana jest corocznie. Członkowie społeczności ośrodków pisarskich są zaproszeni do nominowania książek lub ważnych dzieł, które dotyczą teorii, praktyki, badań i historii ośrodka pisania, do nagrody IWCA Outstanding Book Award.

Nominowana książka lub ważne dzieło muszą być opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym (2021). Do nagrody kwalifikują się zarówno prace jednoautorskie, jak i współautorskie, autorstwa uczonych na każdym etapie ich kariery naukowej, opublikowane w formie drukowanej lub cyfrowej. Autonominacje nie są akceptowane, a każdy nominujący może zgłosić tylko jedną nominację. 

Książka lub główna praca powinna

  • Wnieś znaczący wkład w stypendium lub badania nad ośrodkami pisania.
  • Zajmij się co najmniej jednym problemem długoterminowego zainteresowania administratorów centrów, teoretyków i praktyków.
  • Omów teorie, praktyki, zasady lub doświadczenia, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia pracy centrum pisania.
  • Okazuj wrażliwość na sytuowane konteksty, w których istnieją i działają ośrodki pisania.
  • Zilustruj cechy fascynującego i znaczącego pisania.
  • Służyć jako silny przedstawiciel stypendiów i badań nad ośrodkami pisarskimi.