Stanowiska IWCA wyrażają stanowiska sprawdzone przez zarząd IWCA i ratyfikowane przez jego członków. Bieżące procedury tworzenia oświadczenia o pozycji można znaleźć w Regulamin IWCA:

Oświadczenia o pozycji

a. Funkcja oświadczeń pozycji: Stanowiska IWCA potwierdzają różnorodne wartości organizacji i dostarczają wskazówek w aktualnych kwestiach związanych ze złożonym światem ośrodków pisania i studiów w ośrodkach pisania.

b. Cel procesu: Deklaracja stanowiska IWCA zapewnia spójny i przejrzysty proces oraz gwarantuje, że oświadczenia pozostaną dynamiczne, aktualne i funkcjonalne.

c. Kto może zaproponować: Propozycje oświadczeń stanowisk mogą pochodzić od komitetu zatwierdzonego przez zarząd lub od członków IWCA. Idealnie byłoby, gdyby deklaracje stanowisk obejmowały budowanie konsensusu lub podejście oparte na współpracy. Na przykład oświadczenia o stanowisku mogą zawierać podpisy wielu osób reprezentujących różnorodność organizacji według tożsamości lub regionu.

d. Wytyczne dotyczące oświadczeń dotyczących stanowiska: Oświadczenie będzie:

1. Określ odbiorców i cel

2. Dołącz uzasadnienie

3. Bądź jasny, rozwinięty i poinformowany

e. Proces składania wniosków: Proponowane stanowiska są przesyłane pocztą elektroniczną do Komisji ds. Konstytucji i Regulaminu. Przed przedstawieniem oświadczenia Zarządowi IWCA do przeglądu może być wymagane wiele projektów.

f. Proces zatwierdzania: Stanowiska zostaną przedstawione zarządowi przez Komisję ds. Konstytucji i Regulaminu i zatwierdzone większością głosów członków Rady. Za zgodą Zarządu stanowisko zostanie następnie przekazane członkom do ratyfikacji większością 2/3 oddanych głosów.

g: Ciągły proces przeglądu i weryfikacji: Aby upewnić się, że oświadczenia stanowiskowe są aktualne i reprezentują najlepsze praktyki, oświadczenia te będą weryfikowane przynajmniej co nieparzysty rok, aktualizowane, poprawiane lub archiwizowane, zgodnie z uznaniem rady za stosowne. Zarchiwizowane wyciągi pozostaną dostępne na stronie internetowej IWCA. Przegląd oświadczeń będzie obejmował perspektywy interesariuszy i członków bezpośrednio odnoszących się do oświadczeń.

h: Proces księgowania: Po zatwierdzeniu przez zarząd oświadczenia o stanowiskach zostaną opublikowane na stronie internetowej IWCA. Mogą być również publikowane w czasopismach IWCA.

Aktualne oświadczenia IWCA i powiązane dokumenty