Plan podróży od poniedziałku do czwartku; Piątek; oraz wykaz tematów do omówienia
Przegląd harmonogramu IWCA Summer Institute 2023