Denník centra na písanie (WCJ) je primárnym výskumným časopisom komunity písacieho centra už takmer 40 rokov. Časopis vychádza dvakrát ročne.

Správa od súčasných redaktorov, Pam Bromleyovej, Kara Northwayovej, Eliany Schonbergovej a redaktora kontroly kníh Steva Price:

Zaviazali sme sa k publikovaniu silného empirického výskumu a teoretického štipendia relevantného pre centrá písania. Okrem toho sa snažíme vybudovať silnejšiu výskumnú komunitu pre centrá písania. Za týmto účelom sa zaväzujeme k trom kľúčovým praktikám. Budeme:

  • Poskytnite zmysluplnú spätnú väzbu ku všetkým rukopisom vrátane tých, ktoré sme sa rozhodli odmietnuť.
  • Sprístupnite sa a sprístupnite na regionálnych a medzinárodných konferenciách centra pre písanie.
  • Koordinujte udalosti profesionálneho rozvoja súvisiace s The Writing Center Journal a našou výskumnou komunitou.

Ďalšie informácie o časopise vrátane informácií o tom, ako odoslať článok alebo recenziu na posúdenie, nájdete na stránke WCJwebová stránka: http://www.writingcenterjournal.org/.

Dodatočné informácie o hoteli WCJ

  • WCJ je k dispozícii úplné znenie z JSTOR od roku 1980 (1.1) až po posledné vydanie.