WCJ vychádza dvakrát ročne. Ďalšie informácie o časopise vrátane informácií o tom, ako odoslať článok alebo recenziu na zváženie, nájdete na stránke WCJwebová stránka: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Redakcia: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Štátna univerzita v Oklahome; a Romeo Garcia z University of Utah


The Writing Center Journal je publikácia sponzorovaná IWCA.